Evento / Event San Valentín 2024 / Valentine's Day 2024

Status
Not open for further replies.

EmiOconnor

En un frío lugar del espacio...
Staff member
Administrator
Messages
433
Solutions
1
Reaction score
110
Points
43
Location
Argentina
Server
S3 + 99B
Character
EmiOconnor
san-valentin.jpg


🇪🇸 Evento San Valentín 2024​

Durante el mes de San Valentin podés participar de éste evento.

Recolecta la mayor cantidad de Heart of Love (1 punto por c/u) y Heart of Dark Lord (2 puntos por c/u), entrégaselos a la NPC ubicada en Atlans (13 17) y empezá a pelear por los 5 primeros puestos del ranking en busca de tu recompensa!

🏆 Ver fechas, recompensas, rankings y demás:
Evento de San Valentín (S3)
Evento de San Valentín (99B)

También podrás juntar Chocolate Boxs [Red] en busca de los preciados Sets Love (edición San Valentín).🇺🇸 Valentine's Day Event 2024​

During the month of Valentine's Day you can participate in this event.

Collect the most Heart of Love (1 point each) and Heart of Dark Lord (2 points each /u), deliver them to the NPC located in Atlans (13 17) and start fighting for the top 5 positions in the ranking in search of your reward!

🏆 See dates, rewards, rankings and more:
Valentine's Day event (S3)
Valentine's Day event (99B)

You can also collect Chocolate Boxs [Red] in search of the precious Sets Love (Valentine's Edition).🇧🇷 Evento do Dia dos Namorados 2024​

Durante o mês do Dia dos Namorados você pode participar deste evento.

Colete o maior número de Heart of Love (1 ponto cada) e Heart of Dark Lord (2 pontos cada /u), entregue-os ao NPC localizado em Atlans (13 17) e comece a lutar pelas 5 primeiras posições do ranking em busca de sua recompensa!

🏆 Veja datas, recompensas, classificações e muito mais:
Evento do Dia dos Namorados (S3)
Evento do Dia dos Namorados (99B)

Você também pode coletar Caixas de Chocolate [Vermelhas] em busca dos preciosos Conjuntos Love (Edição dos Namorados).🇵🇭 Kaganapan sa Araw ng mga Puso 2024​

Sa buwan ng Araw ng mga Puso maaari kang lumahok sa kaganapang ito.

Kolektahin ang pinakamaraming Heart of Love (1 point each) at Heart of Dark Lord (2 points each /u), ihatid sila sa NPC na matatagpuan sa Atlans (13 17) at simulan ang pakikipaglaban para sa nangungunang 5 posisyon sa ranking sa paghahanap ng ang iyong gantimpala!

🏆 Tingnan ang mga petsa, reward, ranking at higit pa:
Kaganapan sa Araw ng mga Puso (S3)
Kaganapan sa Araw ng mga Puso (99B)

Maaari ka ring mangolekta ng Chocolate Boxes [Red] sa paghahanap ng mahalagang Sets Love (Valentine's Day Edition).🇻🇳 Sự kiện ngày lễ tình nhân 2024​

Trong tháng Lễ tình nhân, bạn có thể tham gia sự kiện này.

Thu thập nhiều Trái tim tình yêu nhất (mỗi trái tim 1 điểm) và Trái tim chúa tể bóng tối (mỗi trái tim 2 điểm /u), giao chúng cho NPC ở Atlans (13 17) và bắt đầu chiến đấu để giành 5 vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng để tìm kiếm phần thưởng của bạn!

🏆 Xem ngày, phần thưởng, thứ hạng và nhiều thông tin khác:
Sự kiện ngày lễ tình nhân (S3)
Sự kiện ngày lễ tình nhân (99B)

Bạn cũng có thể thu thập Hộp Sôcôla [Đỏ] để tìm kiếm Bộ Tình yêu quý giá (Phiên bản Valentine).

 
Last edited:
valentines-day-results-s3.jpg

xSICARIOX 🏆 1,000,000 MU Coins​

BerserkerD 🥈 500,000 MU Coins​

OnlyFansX 🥉 330,000 MU Coins​

CbaYanG 🏅 250,000 MU Coins​

DLJeffer 🏅 200,000 MU Coins​


valentines-day-results-99b.jpg

zarita 🏆 1,000,000 MU Coins​

Dalibor 🥈 500,000 MU Coins​

RagkkarSM 🥉 330,000 MU Coins​

Luxy 🏅 250,000 MU Coins​

Javo 🏅 200,000 MU Coins​🇪🇸 Éstos fueron los ganadores del evento en cada servidor. Los premios ya fueron entregados.
¡Agradecemos la participación de todos éste año! ❤️🇺🇸 These were the winners of the event on each server. The prizes have already been awarded.
We appreciate everyone's participation this year! ❤️🇧🇷 Esses foram os vencedores do evento em cada servidor. Os prémios já foram atribuídos.
Agradecemos a participação de todos neste ano! ❤️🇵🇭 Ito ang mga nanalo sa kaganapan sa bawat server. Ang mga premyo ay naibigay na.
Pinahahalagahan namin ang pakikilahok ng lahat sa taong ito! ❤️🇻🇳 Đây là những người chiến thắng sự kiện trên mỗi máy chủ. Các giải thưởng đã được trao.
Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của mọi người trong năm nay! ❤️
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top