Nuevo / New Modo Día y Noche / Day and Night mode

Status
Not open for further replies.

EmiOconnor

En un frío lugar del espacio...
Staff member
Administrator
Messages
264
Solutions
1
Reaction score
78
Points
28
Location
Argentina
Server
S3 + 99B
Character
EmiOconnor

🇪🇸 MODALIDAD DÍA/NOCHE (PC + Mobile)

Una de las novedades incorporadas en las últimas actualizaciones es la modalidad de juego "Día/Noche" 🌞 🌑 . Cuando en el servidor sea de noche, los mapas del juego reaccionarán a ese horario tornándose más oscuros (algunos objetos, como las antorchas de Lorencia, se encenderán automáticamente). Durante el día, los mapas y los objetos se verán con la claridad de siempre. Pronto anunciaremos items y eventos exclusivos para la modalidad nocturna.

NOTA: tengan en cuenta que el horario del servidor se encuentra configurado con la franja horaria GMT-3.🇺🇸 DAY/NIGHT MODE (PC + Mobile)

One of the new features incorporated in the latest updates is the "Day/Night" game mode 🌞 🌑 . When it is night on the server, the game maps will react to that time by becoming darker (some objects, such as the Lorencia torches, will light up automatically). During the day, maps and objects will be seen as clearly as ever. Soon we will announce exclusive items and events for the night mode.

NOTE: keep in mind that the server time is configured with the GMT-3 time zone.🇧🇷 MODO DIA/NOITE (PC + Celular)

Um dos novos recursos incorporados nas últimas atualizações é o modo de jogo "Dia/Noite" 🌞 🌑 . Quando for noite no servidor, os mapas do jogo reagirão a esse horário ficando mais escuros (alguns objetos, como as tochas de Lorencia, acenderão automaticamente). Durante o dia, mapas e objetos serão vistos com a maior clareza de sempre. Em breve anunciaremos itens e eventos exclusivos para o modo noturno.

NOTA: lembre-se de que o horário do servidor está configurado com o fuso horário GMT-3.🇵🇭 DAY/NIGHT MODE (PC + Mobile)

Isa sa mga bagong feature na kasama sa pinakabagong update ay ang "Araw/Gabi" na mode ng laro 🌞 🌑 . Kapag gabi na sa server, ang mga mapa ng laro ay magre-react sa oras na iyon sa pamamagitan ng pagdidilim (awtomatikong sisindi ang ilang bagay, gaya ng mga sulo ng Lorencia). Sa araw, ang mga mapa at bagay ay makikita nang malinaw gaya ng dati. Sa lalong madaling panahon ay iaanunsyo namin ang mga eksklusibong item at kaganapan para sa night mode.

TANDAAN: tandaan na ang oras ng server ay naka-configure sa GMT-3 time zone.🇻🇳 CHẾ ĐỘ NGÀY/ĐÊM (PC + Di động)

Một trong những tính năng mới được tích hợp trong các bản cập nhật mới nhất là chế độ trò chơi "Ngày/Đêm" 🌞 🌑 . Khi máy chủ trời tối, bản đồ trò chơi sẽ phản ứng với thời gian đó bằng cách trở nên tối hơn (một số vật thể, chẳng hạn như ngọn đuốc Lorencia, sẽ tự động sáng lên). Vào ban ngày, bản đồ và đồ vật sẽ được nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ sớm công bố các vật phẩm và sự kiện độc quyền cho chế độ ban đêm.

LƯU Ý: hãy nhớ rằng thời gian của máy chủ được định cấu hình theo múi giờ GMT-3.

HJbkxTo.jpg

TdatL1M.jpg

RM12ulM.jpg

vQvRLdv.jpg

W247N09.jpg
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top