S3 Mejorar drop de joyas bc 7

ECKOU

Member
Messages
84
Reaction score
57
Points
18
Location
Wuhan
Server
99B
Character
ECK0UNLTD
Buenas tardes.
Queria sugerir que se sustituya el drop de Sign of lord, Kalimas+6, Angeles y satanes del bc 6.
En su lugar podria poner un pack ya sea x10, x20 de chaos o creations, tambien añadir pack de x10,x20 o hasta x30 bless o de soul, creo que son mas utiles que el drop de item actual. Ahora que los sets blacks se reparan con esos items que tambien caigan en los eventos donde esa gente va a participar.
 
Chào buổi chiều.
Tôi muốn đề xuất thay thế việc bỏ Sign of Lord, Kalimas+6, Angels và Satans từ bc 6.
Thay vào đó, tôi có thể đặt một gói x10, x20 hỗn loạn hoặc sáng tạo, cũng thêm một gói x10, x20 hoặc thậm chí x30 phước lành hoặc linh hồn, tôi nghĩ chúng hữu ích hơn việc rơi vật phẩm hiện tại. Bây giờ bộ màu đen đã được sửa chữa với những vật phẩm cũng rơi vào các sự kiện mà những người đó sẽ tham gia.
Không ủng hộ vì chênh lệch trình độ tại bc6 quá lớn những phần thưởng như vậy sẽ khiến những kẻ mạnh tại bc6 trở nên ích kỷ
 
Back
Top